Bien Duong 饭店

Vnnavi

Vnnavi > Saigon (Ho Chi Minh city) > Bien Duong 饭店

Facebook

介紹朋友

輸入您與您想介紹的朋友之email,然後按"SUBMIT".他們會收到餐廳之介紹網頁

Statistics

Total hits: 197,908


Liên kết với Vnnavi:

FACEBOOK

TWITTER


GOOGLE+

打印這頁

網頁 網頁

Bien Duong 饭店

Bien Duong 饭店

胡志明市第1区 Tan Dinh 里 Tran Quang Khai 街156号。

Website: www.nhahangbienduong.com

電話: BD1: (08) 3858 2474 - BD3: (08) 3836 4886

Hotline: 0916.104.000

logo

 

NHẬN TỔ CHỨC CÁC TIỆC OUTSIDE, LIÊN HOAN, SINH NHẬT,

HỘI NGHỊ, CƯỚI HỎI, TIỆC HỘI THẢO TẠI NHÀ HÀNG HOẶC TƯ GIA

Biển dương 1

Biển dương 3

103-105 Nguyễn Tri Phương,

P.7, Q.5, TP.HCM

45 Nguyễn Thái Học,

P.Cầu Ông Lãnh, Q.1, TP.HCM

Chat với Biển Dương  Chat với Biển Dương  
 
 
Valid XHTML 1.0 Transitional