Bien Duong Restaurant

Vnnavi

Vnnavi > Saigon (Ho Chi Minh city) > Bien Duong Restaurant

Facebook

Send this website to your friend

Input your email and your friend's email, and then click the SUBMIT button. Your friend will receive an invitation to this website.

Statistics

Total hits: 197,901


Liên kết với Vnnavi:

FACEBOOK

TWITTER


GOOGLE+

Print this page

Home Home

Bien Duong Restaurant

Bien Duong Restaurant

B1: 103-105 Nguyen Tri Phuong, District 5 --- B2: 45 Nguyen Thai Hoc, District 1

Website: www.nhahangbienduong.com

Tel: BD1: (08) 3858 2474 - BD3: (08) 3836 4886

Hotline: 0916.104.000

logo

 

NHẬN TỔ CHỨC CÁC TIỆC OUTSIDE, LIÊN HOAN, SINH NHẬT,

HỘI NGHỊ, CƯỚI HỎI, TIỆC HỘI THẢO TẠI NHÀ HÀNG HOẶC TƯ GIA

Biển dương 1

Biển dương 3

103-105 Nguyễn Tri Phương,

P.7, Q.5, TP.HCM

45 Nguyễn Thái Học,

P.Cầu Ông Lãnh, Q.1, TP.HCM

Chat với Biển Dương  Chat với Biển Dương  
 
 
Valid XHTML 1.0 Transitional